Årsmöte
Vid årsmötet på Vedudden i samband med Valborgsfirandet 30 april fick styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året och samtliga ledamöter valdes om för ytterligare ett år.
Verksamhetsplanen utgår från att man kan röra sig, om inte helt fritt så i alla fall tillräckligt mycket för att det ska vara möjligt att genomföra de projekt som vi vill under sommarsäsongen och det innebär bl a segling med Jehu till Vinden drar på Bassholmen i Bohuslän och servering i Jehuset under Sjödagarna och Tall Ships Race.
Går inte det är det alltid lättare att skala ned än att skala upp, så vi sätter en hög ambitionsnivå. 
Vinden drar
I den andan har även arrangörerna för Vinden drar i Sverige resonerat och beslutat att genomföra Vinden drar på Bassholmen i år. Det har blivit lite problem med Vinden drars hemsida som legat overksam under lång tid så aktuell information om anmälningar och betalningar finns att få via denna länk.
Jehu
Rötskadan i fören på babords sida är utredd och kommer att repareras av Hasse Holmström och Bertil Karlsson under våren. Vi genomför sedvanliga vårrustningstalkor i april och maj, och räknar med att det blir en vårseglats i slutet av maj - kanske inte till Stockholm eftersom Skärgårdsmarknaden verkar bli inställd, men i alla fall i Skärgårdshavet.
Jehu seglas sedan som medlemssegling till Vinden drar genom Göta kanal med början från midsommar. Jehu deltar i Vinden drar på Bassholmen och seglar därifrån till Vikingaskibsmuseet i Roskilde i Danmark för att läggas upp där över vintern. I maj 2022 anordnas ett stort nordiskt seminarium i Roskilde med anledning av ansökan om att få den nordiska klinkbyggartekniken upp på UNESCOs lista över immateriella kulturarv, och då ska Jehu delta som representant för Åland. Senare under sommaren 2022 ordnas Vinden drar i Danmark, där Jehu också deltar innan vi seglar hem båten till Åland under sensommaren. Alla dessa seglingar kommer att vara medlemsseglingar.
Anna
Annas behov av större renovering undersöks under våren, men i övrigt rustas hon för ytterligare en säsong i nuvarande skick.
Sjödagarna och Tall Ships Race
Sjödagarna kommer att anordnas under fyra dagar före Tall Ships race, lördag 18- tisdag 21 juli. Det blir huvudsakligen lokala artister och och är tänkt som ett evenemang för ålänningarna, innan alla båtar och människor till Tall Ships Race kommer till Mariehamn på onsdagen den 22 juli. TSR har bokat området mellan Mariebad och Sjökvarteret, så Jehuset kommer att hålla igång servering även under det evenemanget och särskilt på lördagen när Alanta sjösätts väntas mycket folk. Albanusföreningen kommer att sköta vaktandet och Skötbåtsföreningen serveringen under Sjödagarna, men under Tall Ships Race sköter Skötbåtsföreningen både och.
Vaktkurser
Det anordnas kurser för legitimerade vakter den 13 maj - både för dem som behöver uppdatera sina vaktkort och för dem som vill utbilda sig från grunden. Skötbåtsföreningen betalar kursavgift för dessa kurser mot att man ställer upp gratis som vakt på evenemang som föreningen anordnar. Man kan läsa mer om kurserna här på TSR sida.
Vedudden


Bryggan på Vedudden har under vintern fått nya hängslen - två stolpar med underliggande stöd - till spången ut mot kistan, men även kistan borde renoveras och en arbetsgrupp planerar ny pålning och klädning av den.
Taken på stugorna behöver förnyas och en talka för detta planeras till senare i vår när vädret är varmare.
Medlemsavgift
12 euro för de stora, 5 för de små, dvs de under 25 år som fortfarande studerar. Till konto Iban: FI0866010002302693, Bic: AABAFI22, refnr 17019, men om du betalar för fler än dig själv vill vi gärna veta vilka i meddelanderutan.
Är du ny medlem vill vi också ha födelseår, hemkommun, och - om du vill ha medlemsbrev - en epostadress.
Facebookgrupper
Föreningen har två facebookgrupper: föreningens egen, allmänna, öppen för alla intresserade och skötbåten Annas. På den senare kan man boka båten för segling eller ragga besättning. Men för att kunna gå med i den gruppen måste man ha betalt medlemsavgift.
Bli medlem
För att bli medlem i Ålands skötbåtsförening anmäler man namn, födelseår och hemkommun till skotbatsforening@gmail.com. Vill man kunna bli nådd av medlemsbrev eller mess anger man också mobilnummer och e-postadress. Sist men inte minst betalar man in medlemsavgiften, se ovan.