IMG_3385 from Astrid Olhagen on Vimeo.

Här slår Totto, Lillebror och Folke bändslingsgarn, och Kickan tittar på.
Jehus nya rigg
Direkt efter jul och nyårshelgerna gav vi oss i kast med Jehus nya rigg – en stående hamprigg som slagits på Vikingamuseet i Roskilde. Vid kontroller har den gamla riggen visat sig vara i gott skick fortfarande, men en hamprigg har ungefär en livslängd på 20 år, så nu efter 23 år är det dags att förnya den. Den kommer att töja ännu mer när vi seglar med den, men nu spände vi i alla fall upp den i Hasse Holmströms verkstad, och sedan har vi klätt alla delar av riggen där det ska bändslas in öglor eller jungfrur. Detta arbete pågick under helgen 12-13 januari, och ett 20-tal medlemmar deltog i arbetet.


Vedhuggning på Vedudden
Två stora björkar lade sig ut över staketet på Vedudden under stormen på dagen efter nyår, och under samma helg som riggtalkan redde några medlemmar upp detta, så nu finns det gott om ved till bastun – det är bara att börja hugga.

Höstmöte 10 november
Föreningens höstmöte hölls 10 november, med städtalka på Jehu under dagen och möte med rådjurs- och/eller vegetarisk svampgryta och planering av verksamheten 2019 på kvällen. Vi diskuterade bl a Sjödagarna 2019, Vinden drar i Nordnorge, 50-årsfirande av vår moderförening: Svartklubben samt portal vid grinden på Vedudden, eventuellt lottbåtsbygge och medlemsavgiften, som det beslutas om först på årsmötet i vår. Det höjdes röster för sänkt medlemsavgift – idag är den 12 euro för vuxna, 5 euro för ungdomar.
Vinden drar
Vinden drar 2019 anordnas på Krokholmen utanför Bodö i Norge. Information om det finns på www.vinden-drar.org.
Ålands Sjödagar i Mariehamn 2019
2019 är det Skötbåtsföreningens tur att sköta serveringen i Jehuset under Sjödagarna 17-21 juli. I Förbundet Ålands Sjödagar sitter Astrid Olhagen (ordf), Ann-Sofi Facius och Kickan Franzén från Skötbåtsföreningen, och Anders Nordlund, Emmy Karlsson och Emil Weyand för Skeppsföreningen Albanus.
Nordisk tradition att bygga på klink
Sedan några år pågår ett nordiskt arbete med att få klinkbåtsbyggande att registreras som immmateriellt kulturarv av UNESCO, och i februari 2017 var projektledaren från Forbundet Kysten i Norge, Tore Friis-Olsen, och berättade om det arbetet på ett seminarium på Ålands Museum. Ett 50-tal besökare deltog i seminariet. Han var också här för att kartlägga hur traditionen och bruket av klinkbyggnad av båtar ser ut på Åland, och fick mycket underlag för det, men det arbetet fortsätter, och Ålands Skötbåtsförening är en samarbetspart i arbetet.
Medlemsavgift
Det går nu att betala medlemsavgift för 2019. Antalet betalande medlemmar är grund för de bidrag vi får till verksamheten från Mariehamns stad. Det kostar 12 euro för vuxna, 5 för ungdomar upp till 25 år. Avgiften betalas till konto: IBAN FI08 6601 0002 3026 93, BIC AABAFI22. Referensnumret är 17019, men om du betalar för fler än dig själv är det bra om du berättar vilka i meddelanderutan.
Det finns nu möjlighet att betala för mer än ett år.
Facebookgrupper
Föreningen har två facebookgrupper: föreningens egen, allmänna, öppen för alla och skötbåten Annas. På den senare kan man boka båten för segling eller ragga besättning. Men för att kunna gå med i den gruppen måste man ha betalt medlemsavgift.
Bli medlem
För att bli medlem i Ålands skötbåtsförening anmäler man namn, postadress, mobilnummer, födelseår och e-postadress till skotbatsforening@gmail.com, samt betalar in medlemsavgiften, se ovan.