Senaste nytt från Storbåtsföreningen Cajsa

I år fyller storbåten Cajsa 20 år, och det firades den 23 april. Då gav posten ut president Mauno Koivistos favoritbild som frimärke. Frimärket visar Cajsa då hon seglade med president Koivisto i Eckerö. Skeppare var Totto Eckermann. Han och frun Rosi Palmer blev bjudna på bal det året, till presidentens slott.
Denna frimärksutgivning är en del av Cajsas 20 års jubileum. Cajsa har seglat med gamla och unga, män, kvinnor och barn. Från Stockholm i väst till Helsingfors i öst.
Föreningen skulle gärna investera i en hjälpmotor. Efter alla dessa år utan motor börjar kraven vara större. Speciellt kravet att finnas på en viss plats en viss dag. Cajsa är speciellt svår att förflytta i svaga motvindar. Då skulle en liten hjälpmotor vara fin att ha.
PAF har beviljat hälften av summan för motorn. Nu är det fråga om att få ihop till resten av summan. Tankarna är att motorn skulle vara elektrisk och sitta på rodret. En liten generator skulle alstra tillräckligt med ström. Adresser till el-motorer är www.ozecodrive.com eller www.albica.com, ifall nån är intresserad. Ifall ni vet nån annan som säljer el-motorer för båt, så är föreningens styrelse intresserad av att få veta adresser.
Det vi inte kan få in pengar på, men som skulle vara fantastisk dokumentation, skulle vara berättelser från seglatser. Tänk om några av de ungdomar som var ute med Cajsa somrarna -84,-85,-86 etc. nu kunde skriva ner vad de upplevde med Cajsa.
Det finns en hel del mänskor som rott över Ålands hav med Cajsa och t.o.m. sådana som bogserats av Rosella. Vilka historier man kunde få ihop. SKRIV!! vad som helst, hur som helst och ge det till någon i styrelsen.
Hoppas ni kommer på mera ideer och tar kontakt med någon i styrelsen. Gunnar Sundström Kökar, Göran Stenroos Sottunga, Annsan Weckman Vårdö, Kaj Törnroos Kumlinge, Göran Hellberg Brändö, Torbjörn Eckerman Skötbåtsföreningen samt Soffi Wetterhoff verksamhetsledare.
Cajsa är obokad i år från den 1 juni till den 22 juni. Resten av sommaren är hon bokad, av ungdomar, Sottunga och Brändö. Vinden Drar är i år i Stockholms skärgård från den 3 till den 10 juli.
Ifall ni vill bidra till motorn tar vi gärna emot frivilliga bidrag eller medlemsavgifter. Ålandsbanken 660100-2018950. Medlemsavgiften för vuxna är 4€, barn under 16 år 2€, familj 8€, och hyran av Cajsa för föreningens medlemmar per dygn är 20€. Ange gärna namn och adress när ni betalar medlemsavgift så att vi kan nå er med medlemsinformation. Med vänlig hälsning, Soffi Wetterhoff verksamhetsledare

Den som är intresserad av att segla, eller annars arbeta med Storbåten Cajsa, kan ta kontakt med Soffi Wetterhoff .
Här syns storbåten Cajsa under segel på väg till Skärgårdsmarknaden i Stockholm 1989.

Foto: Astrid Olhagen

Storbåten Cajsa

Under 80-talets första år bedrevs en ivrig forskning om båttypen storbåt inom Ålands skötbåtsförening. I samband med sökandet efter båtar till skärgårdsmuseet i Lappo väcktes intresset för att försöka återskapa en av de största båttyper som skärgårdsbefolkningen använde förr.

Det var främst Jerker Örjans, Hasse Holmström och Bolle Högnäs som sökte och fann några gamla vrak från fd seglande storbåtar - främst i Åboland.

Rekonstruktionsarbetet var framgångsrikt, och 1984 seglade storbåten Cajsa för första gången, byggd av Hasse Holmström. Samtidigt byggde även Bolle Högnäs en storbåt - Duvan - för privat bruk.

Forskningen och byggandet av storbåtarna ledde också till att Jerker Örjans och Bolle Högnäs skrev en bok om storbåtar.

Storbåten Cajsa ägs av Storbåtsföreningen Cajsa, som består av Ålands sex skärgårdskommuner, Skötbåtsföreningen och enskilda medlemmar, och används främst för seglingar med skolbarn i skärgården.

Byggandet av nya storbåtar har tagit fart, och sammanlagt finns nu sju nybyggda åländska storbåtar på Åland, i Åboland, och faktiskt t o m en i Oslofjorden.
Även i Estland har man börjat bygga storbåtar efter åländsk modell.

Tillbaka till första sidan